İşe Giriş Belgeleri

SIMTEC İnsan Kaynakları Tahakkuk Bölümü ’nde personelimizle ilgili dosyada aşağıda belirtilen evrakların bulunması gerekir. İşe girecek yeni personelimiz bu evrakları, en geç işe başlayacağı tarihten 2 gün önce SIMTEC İnsan Kaynakları Uzmanları ‘na teslim etmelidir. Aksi takdirde, kişinin işe girişi gerçekleştirilemeyecektir.

♦6 adet vesikalık resim

♦Nüfus Cüzdanı fotokopisi

♦Nüfus Cüzdanı Sureti

♦İkametgâh senedi

♦Diploma fotokopisi

♦Kan Grubu Kartı fotokopisi

♦Ehliyet fotokopisi (Varsa)

♦Askerlik tecil ya da terhis belgesi fotokopisi

♦SGK hizmet dökümü

♦18 yaşından küçükler için; Noter onaylı Muvafakatname

♦Savcılıktan sabıka kaydı olup olmadığına dair belgenin aslı, mühürlü ve imzalı

♦Garanti şubesinden okunaklı hesap cüzdan fotokopisi

♦İşe giriş için alınacağı belirtilerek Aile Hekimliği’nden veya Toplum Sağlığı Merkezi’nden alınan sağlık raporu

♦Akciğer Filmi 35X35: Filmin alındığı kurumdaki uzman hekim tarafından imzalanıp, kaşelenmelidir.

♦Varsa daha önceki işyerinden alınan çalışma belgesi aslı

♦İşe Başlayacak Aday Evli ise: Evlilik cüzdanı fotokopisi, eş nüfus cüzdanı fotokopisi ve varsa çocukların nüfus cüzdanları fotokopisi.

♦Soyadı değişikliği var ise; yeni kimlik fotokopisi, yeni kimlik bilgilerine göre SGK’da soyadı değişikliğinin yapılması, banka hesap cüzdanında da yeni soyadı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.