İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çalışanlarımızın bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit etmek, riskleri belirlemek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak ana amacımızdır.

Bu amaca yönelik çağdaş, teknik ve bilimsel metotlarla standartların ve yasal mevzuatların gereklerini yerine getirerek, tüm faaliyet alanlarımızda iş güvenliği yanında, çalışma ortam şartlarını da sağlıklı hale getirmek ve çevre korunmasına önem vermek, çalışanlarımızın bireysel sağlıkları yönünden son derece önemlidir.

Toplam kalite yönetimi etkinliklerini arttıracak yönde İş Sağlığı ve Güvenliği geliştirme ve uygulama çalışmalarımız dokümante edilmekte, sürekli ve planlı olarak yürütülmekte ve belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.

İş kazası önlemleri ve sağlık önlemleri, çalışanımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi rekabet gücüne de katkıda bulunmaktadır. Çalışanlarımızın yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle sürekli geliştirmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerle moral motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak, hem güvenlik hem de verimlilik bakımından hedeflenmektedir.