Gizlilik Politikamız

SIMTEC Sistem Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Olarak önceliklerimizden biri de kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SIMTEC Sistem Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. paylaşmış olduğunuz ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun m.3/ç kapsamında tanımı yapılmış olan kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kanun ve özel hüküm içeren sair kanunlara uygun olarak kullanacaktır.  Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz verileriniz, veri sorumlusu SIMTEC Sistem Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kanun ve mevzuata olarak kullanarak muhafaza edilecektir. Bu doğrultuda şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi her zaman sorgulama ve bilgi alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair kanunlara uygun olarak işleyeceğimizi, bu kapsamda özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda da mevzuata uygun olarak yeterli dikkat ve özenin de gösterileceğini belirtiriz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

SIMTEC Sistem Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

SIMTEC Sistem Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, mevzuata uygun olarak yurt içi ve yurt dışında mukim ve işbirliği içerisinde olduğumuz 3. Kişiler ile paylaşabilecektir.

Hak ve Yükümlülükler

SIMTEC Sistem Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. mevzuat gereğince veri sorumlusudur. Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi Yakacık Cd. No:130 Kartal-İstanbul adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi, hr@simtec.com.tr uzantılı e-posta adresi ve 0216 517 8333 no’lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Tarafınız ile kurulmuş olan sözleşmesel ilişki ve sözleşmenin ifası kapsamında kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyeceğiz, gerek duyulması halinde yurt içi ve yurt dışı ile paylaşacağız, bu doğrultuda talep ettiğiniz takdirde kişisel veri işleme, aktarma, muhafaza etme, kullanım amacı, düzeltme, itiraz etme, silme, yok etme, anonimleştirme, zarar doğması halinde giderim talep etme hakkınız bulunduğunu ve işbu aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olan form ile kanun gereğince başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.

 

Erişim ve Muhafaza

SIMTEC Sistem Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacağımızı belirtmek isteriz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU DİLEKÇESİ