Kalite Politikamız

SIMTEC, sürdürülebilir büyümeyi kazanma yoluyla, müşteri ve çalışanlarımızın birinci tercihi olmayı hedeflemektedir.

Sunulan her hizmetle müşteri beklentilerine tam olarak cevap verebilmek temel amaçtır. Bu amaca yönelik olarak; Bireysel Mükemmellik, Takım Çalışması, Kazandıran Birliktelikler, Sürekli Öğrenme ve Sürekli Gelişim İçin Değişim değerleri ile yol alınmaktadır.

SIMTEC, müşterisinin ve müşterisinin tüm sosyal paydaşlarının hedeflerini gözetir, risk paylaşabilen iş modelleri sunar. Uzun süreli ve “kazan-kazan” ilkesine dayalı hedeflerle, müşterisinin kaynaklarını asli işlerine yöneltmelerini sağlar. Müşterisi ile kuracağı uzun vadeli ilişkide, müşterisinin iş gereklerini doğru olarak algılayıp, fark yaratıcı çözümleri fiyat-kalite dengesi ile sunarak ve müşterisinin sorunlarını kendi sorunu gibi sahiplenerek, heyecanını hiç kaybetmeden müşteri memnuniyetinde sürekliliği taahhüt eder.

Bu değerlerle; belirlenen kalite hedef ve planlarına uygun olarak çalışmak ve sürekli iyileştirmenin bir parçası olmak tüm çalışanlarımızın birincil sorumluluğudur.