Çevre Politikamız

Temiz Bir Dünya İçinTüketmeye değil, doğal kaynakları korumaya, sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeye ve bunu yaymaya, ayrıca çevreye duyarlı bir şirket olarak;
• Çevre yönetim sisteminde sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
• Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak sürekli iyileştiririz.
• Gelecek kuşaklardan emanet aldığımız çevreyi temiz ve sağlıklı olarak teslim etmeye gayret gösteririz.
• Uygulamaya koyulan standartlar ve iç eğitimlerle çalışanlarda çevreye duyarlılık algısını arttırmaya çalışırız,
• Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz toplanmasını ve geri kazanım için değerlendirilmesini sağlarız.
Kısacası, çevre sorumluluğumuzu, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, komşularımız ve çalışanlarımızla paylaşarak, öğretip, hatırlatarak, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için yükümlülüklerimizi etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.